Подаване на заявление за НВО – по желание на ученика

18.02.2021г. – краен срок за подаване на заявления за:

10 клас

  • НВО по Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на 10 клас
  • НВО по ЧЕ в края на 10 клас

7 клас

  • НВО по Английски език

Заявленията се подават в канцеларията на училището.