ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19