2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 15 април 2019 г. Изработката на количка от ръчно изработени материали е част от образователната дейност, изграждаща основата на технологичната грамотност и компетентност на учениците като основен елемент от общата им култура.