2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 22 април 2019 г. Докато се учеха как да правят Jellybird, децата придобиха опит с концепции за наука и математика, използваха математическо мислене.