2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предпилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 24 април 2019 г. с 22 деца и учител Стефка Дионисиева. Докато се учеха как да правят Jellybird децата придобиха опит с концепции за наука и математика, използваха математическо мислене. Децата бяха доволни и играха с птиците си по време на междучасието.