2018-1-PT01-KA201-04749

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предпилотна работилница за учители и ученици в 32 СУ, София, България, 2 септември 2019 г. Участваха 8 учители и 22 ученика. Бяха изработени модели на Jellybird, както и различни етапи от жизнения цикъл на пеперудата. Участниците бяха силно ангажирани.