2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предпилотна работилница за учители в 32 СУ, София, България, 23 април 2019 г. Проектът Еразъм + Automata for STEM беше представен от Нели Костова и Венета Велкова пред 32 учители от начален етап с акцент върху развитието на креативно мислене и обучение в областта на природните науки, изкуствата, математиката и технологиите. Ролята на училището като партньор в проекта е да разработи иновативни учебни материали, които да провокират въображението, изобретателността и мотивацията на децата да учат STEM.