2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предпилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 17 април 2019 г. Участваха 20 деца с учителите Иванка Николова и Николай Николов.