Прием в VIII клас – трети етап на класиране

Прием в VIII клас – трети етап на класиране

Подаването на заявление за участие в трети етап на класиране – 24 – 27 юли 2020 г.  ще бъде само по електронен път.Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

ЗАПИСВАНЕ:   III етап: до 30.07. 2020г. /08:00 – 18:00ч./

ДОКУМЕНТИ за записване:

  1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  2. Служебна бележка с резултатите от положените изпити от НВО;
  3. Заявление за записване

 

При наличие на незаети места след III етап,със заповед на директора същите се обявяват на сайта на училището.

Необходими ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

1.Заявление за участие в ІV етап;

2.Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

3.Служебна бележка с резултатите от положените изпити от НВО;

Подаването на документи за IV класиране се извършва в 32. СУИЧЕ.