Прием V.ти клас в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021-2022 година

Прием V.ти клас в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021-2022 година

 

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В 5.КЛАС В 32.СУИЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 

входящ №

1

2751/01.07.21

2

2755/01.07.21

3

2759/01.07.21

4

2768/01.07.21

5

2786/01.07.21

6

2944/12.07.21

7

2807/02.07.21

8

2812/02.07.21

9

2856/07.07.21

10

2861/07.07.21

11

2863/07.07.21

12

2871/07.07.21

13

2876/07.07.21

14

2877/07.07.21

15

2878/07.07.21

16

2879/07.07.21

17

2890/07.07.21