Присъствена форма на обучение от 10.05.- 17.05.2021г.

                                                                             Присъствена форма на обучение от 10.05.- 17.05.2021г.- началото на блоковете се запазва

За 12. клас присъствената форма е до 14.05.2021г.

За класовете в ОЕСР – началото на блоковете също се запазва!

 

Клас

Смяна

Начало

Край

Етаж

Кабинет

5.А клас

Втора

13,30

19,30

втори

200

5.Б клас

Втора

13,30

19,30

втори

201

5.В клас

Втора

13,30

19,15

втори

202

5. Г клас

Втора

13,30

19,30

втори

203

5. Д клас

Втора

13,30

19,30

втори

204

5. Е клас

Втора

13,30

19, 30

втори

205

5. Ж клас

Втора

13,30

19,30

втори

206

6. А клас

Втора

13,30

19,30

първи

100

6. Б клас

Втора

13,30

19,30

първи

101

6. В клас

Втора

13,30

19,15

първи

102

6. Г клас

Втора

13,30

19,30

първи

103

6. Д клас

Втора

13,30

19,30

първи

104

6. Е клас

Втора

13,30

19, 30

първи

105

9. А клас

Първа

7,30

13,15

първи

100

9. Б клас

Първа

7,30

13,15

първи

101

9. В клас

Първа

7,30

13,15

първи

102

9.Г клас

Първа

7,30

13,15

първи

103

9. Д клас

Първа

7,30

13,15

първи

104

9. Е клас

Първа

7,30

13,15

първи

105

11. А клас

Първа

7,30

13,15

втори

200

11. Б клас

Първа

7,30

13,15

втори

201

11. В клас

Първа

7,30

13,15

втори

202

11. Г клас

Първа

7,30

13,15

втори

203

11. Д клас

Първа

7,30

13,15

втори

204

11. Е клас

Първа

7,30

13,15

втори

205

12. А клас

Първа

7,30

13,15

Агролес

505

12. Б клас

Първа

7,30

13,15

Агролес

601

12. В клас

Първа

7,30

13,15

Агролес

602

12. Г клас

Първа

7,30

13,15

Агролес

603

12. Д клас

Първа

7,30

13,15

Агролес

604

12. Е клас

Първа

7,30

13,15

Агролес

605