Присъствена форма на обучение от 12.04.- 23.04.2021г.

Присъствена форма на обучение от 12.04.- 23.04.2021г.- началото на блоковете се запазва!

За класовете в ОЕСР – началото на блоковете също се запазва!

Учениците от 1. до 4. клас също са присъствена форма и запазват обичайния си график!

Клас

Смяна

Начало

Край

Етаж

Кабинет

7.А клас

Втора

13,30

19,30

втори

200

7.Б клас

Втора

13,30

19,30

втори

201

7.В клас

Втора

13,30

19,15

втори

202

7. Г клас

Втора

13,30

19,30

втори

203

7. Д клас

Втора

13,30

19,30

втори

204

7. Е клас

Втора

13,30

19, 30

втори

205

8. А клас

Втора

13,30

19,30

първи

102

8.Б клас

Втора

13,30

19,30

първи

105

8. В клас

Втора

13,30

19,15

първи

104

8. Г клас

Втора

13,30

19,30

първи

101

8.Д клас

Втора

13,30

19,30

първи

103

10.А клас

Първа

7,30

13,15

втори

200

10.Б клас

Първа

7,30

13,15

втори

201

10.В клас

Първа

7,30

13,15

втори

202

10.Г клас

Първа

7,30

13,15

втори

203

10.Д клас

Първа

7,30

13,15

втори

204

10.Е клас

Първа

7,30

13,15

втори

205