Присъствена форма на обучение от 17.05.- 28.05.2021г.- началото на блоковете се запазва

Присъствена форма на обучение от 17.05.- 28.05.2021г.- началото на блоковете се запазва

За класовете в ОЕСР – началото на блоковете също се запазва!

 

Клас

Смяна

Начало

Край

Етаж

Кабинет

6. А клас

Втора

13,30

19,30

Агролес

505

6. Б клас

Втора

13,30

19,30

Агролес

601

6. В клас

Втора

13,30

19,15

Агролес

602

6. Г клас

Втора

13,30

19,30

Агролес

603

6. Д клас

Втора

13,30

19,30

Агролес

604

6. Е клас

Втора

13,30

19, 30

Агролес

605

7.А клас

Втора

13,30

19,30

втори

200

7.Б клас

Втора

13,30

19,30

втори

201

7.В клас

Втора

13,30

19,15

втори

202

7. Г клас

Втора

13,30

19,30

втори

203

7. Д клас

Втора

13,30

19,30

втори

204

7. Е клас

Втора

13,30

19, 30

втори

205

8. А клас

Втора

13,30

19,30

първи

102

8. Б клас

Втора

13,30

19,30

първи

105

8. В клас

Втора

13,30

19,15

първи

104

8. Г клас

Втора

13,30

19,30

първи

101

8. Д клас

Втора

13,30

19,30

първи

103

10. А клас

Първа

7,30

13,15

първи

100

10. Б клас

Първа

7,30

13,15

първи

101

10. В клас

Първа

7,30

13,15

първи

102

10.Г клас

Първа

7,30

13,15

първи

103

10. Д клас

Първа

7,30

13,15

първи

104

10. Е клас

Първа

7,30

13,15

първи

105

11. А клас

Първа

7,30

13,15

втори

200

11. Б клас

Първа

7,30

13,15

втори

201

11. В клас

Първа

7,30

13,15

втори

202

11. Г клас

Първа

7,30

13,15

втори

203

11. Д клас

Първа

7,30

13,15

втори

204

11. Е клас

Първа

7,30

13,15

втори

205