Присъствена форма на обучение от 26.04.- 29.04.2021г.

 

Присъствена форма на обучение от 26.04.- 29.04.2021г.- началото на блоковете се запазва

За класовете в ОЕСР – началото на блоковете също се запазва!

 

Клас

Смяна

Начало

Край

Етаж

Кабинет

5.А клас

Втора

13,30

19,30

втори

200

5.Б клас

Втора

13,30

19,30

втори

201

5.В клас

Втора

13,30

19,15

втори

202

5. Г клас

Втора

13,30

19,30

втори

203

5. Д клас

Втора

13,30

19,30

втори

204

5. Е клас

Втора

13,30

19, 30

втори

205

5. Ж клас

Втора

13,30

19,30

първи

206

9. А клас

Първа

7,30

13,15

първи

101

9.Б клас

Първа

7,30

13,15

първи

102

9. В клас

Първа

7,30

13,15

първи

103

9.Г клас

Първа

7,30

13,15

първи

104

9.Д клас

Първа

7,30

13,15

първи

105

9. Е клас

Първа

7,30

13,15

първи

100

12.А клас

Първа

7,30

13,15

втори

200

12. Б клас

Първа

7,30

13,15

втори

201

12. В клас

Първа

7,30

13,15

втори

202

12. Г клас

Първа

7,30

13,15

втори

203

12. Д клас

Първа

7,30

13,15

втори

204

12. Е клас

Първа

7,30

13,15

втори

205