Присъствена форма на обучение – 4.02. до 17.02.2021г./включително/

 

Присъствена форма на обучение

 

Клас

Смяна

Начало

Край

Етаж

7.клас

Втора

13,30

19,30

втори

8.клас

Втора

13,30

19,30

първи

12.клас

Първа

7,30

13,15

втори