Провеждане на националния кръг на състезанието по английски език KGL 2021

Провеждане на националния кръг на състезанието по английски език KGL 2021.

Състезанието за учениците  от нива A1, A1 Senior и A2 ще се състои в 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, София 1592, ул. "Тирана" № 12, а за нива PRE A1, B1 и B2  ще се проведе в 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ , гр. София 1574, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 122, ж.к. Дружба 2.

1. Учениците трябва да бъдат в съответното училище в 10.15 ч. на 15.05.2021 г. Начало на състезанието 11.00 ч.

2. Влизането в сградите ще се осъществява от два входа.

3. Задължително е носенето на лични предпазни средства (маски или медицински шлемове) в общите помещения на сградите (коридори, тоалетни, училищен стол и бюфети) от ученици, квестори и учители.

4.  Препоръчително е всеки ученик да има резервна маска, личен дезинфектант и дезинфектиращи кърпички за ръце.

5.  На всеки участник ще бъде измервана температурата преди влизане в сградата на училището.

6.  Родителите на учениците няма да бъдат допускани в сградата на училището.

7.  Участниците са длъжни да дочакат приключване на състезанието по местата си в стаите, независимо дали са предали тестовете си по-рано от крайния час.

8.  След приключване на състезанието участниците са длъжни да напуснат веднага сградата на училището, а ако трябва да изчакат придружаващите ги преподаватели, да го направят в училищния двор.

9.  Задължително е носенето от учениците на документ, с който да могат да се легитимират, както и два черни химикала.

10.   Продължителност на състезанието по нива:

PRE A1             – 1 час                                  

A1                     –  1 час 15 мин.                 

A1 Senior         –  1 час 15 мин.                 

A2                     –  1 час 20 мин.

В1                     –  1 час 20 мин.

В2                     –  1 час 30 мин.