Проект по програма Леонардо да Винчи / 2008-2010 година/-Трансфер на иновации: "Атрактивно професионално ориентиране за ученици".