Проект "Твоят час"

BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

На 21.04. 2017г.  в актовата зала на 32. СУИЧЕ се проведе публична изява на клуб „Архимед” с ръководител Рая Ганева. Участниците представиха пред гостите проекти, свързани с  интересни факти за Архимед, Ератостен, Евклид и др.,кактои разработки по теми от учебната програма по математика. Петокласниците  от „Архимед” проведоха динамични математически игри и викторина с публиката. Издателство „Просвета-София”АД  бе спонсор на събитието. 

Изминала изява

клуб

"София -опознай и разкажи"

ръководител

Емилия Боянова Христова

Дата

19.01.2017, 14:00ч

място

32 СОУИЧЕ "Св. Кл. Охридски"

Тема

Културни средища в, и около София

описание

Учениците представиха направената от тях презентация за посетените обекти, какво са научили за тях и какво ги е впечатлило

Гости

учениците от 8б клас на 32 СОУИЧЕ

Предстояща изява

клуб

"София -опознай и разкажи"

ръководител

Емилия Боянова Христова

Дата

23.03.2017, 12:00ч

място

32 СОУИЧЕ "Св. Кл. Охридски"

Тема

Културни средища в, и около София

описание

предстои

Гости

учениците от 8б клас на 32 СОУИЧЕ