Еразъм+ Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

Strategic partnerships project for school education under the Erasmus Plus Programme

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ?

Посетете нашия сайт и ни следвайте в социалните мрежи