Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас

 

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09.00 ч. В срок до 17.03.2021 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от 32.СУИЧЕ, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) в канцеларията на 32.СУИЧЕ. 

Приложения:

  1. Заявление за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.
  2. Декларация за информираност и съгласие.
  3. Регламент за организиране и провеждане на пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година