ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ 2018-1-PT01-KA201-047499 – Automata for STEM

 

На 23.10.2020 г. от 10:00 ч. 32.СУИЧЕ организира публично събитие по проект 2018-1-PT01-KA201-047499 – Аутомата за СТЕМ

Поканени са всички, които проявяват интерес към темата.