Регионалното състезание Spelling Bee 2019

Регионалното състезание Spelling Bee 2019 ще започне в 11:00 часа на 23 март 2019г  и се очаква да приключи най-късно до 15:30. За 32. СУИЧЕ, училището е 112 ОУ "Стоян Заимов" бул" Дондуков"№ 60.

Регионалното състезание тази година ще се проведат по следната програма:
10:30 – 11:00 РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕГЛЕНЕ НА НОМЕРА за двете групи
11:00 – 12:30 (ориентировъчен час) състезание 1 – класиралите се на 2-ро място в училищните кръгове – първият се класира за финала в София
12:30 – 13:00 ПОЧИВКА 
13:00 – 14:30 състезание 2 – училищни шампиони – първият и вторият се класират за финала в София
14:30 – 15:30 – НАГРАЖДАВАНЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 

   Регионалните състезания ще се проведат със следния регламент:

      Първи етап –  8 кръга, в които участниците получават дума за спелуване от списъка с познатите думи

      Втори етап –  4 кръга, в които останалите участници получават дума на български, която трябва да преведат на английски и да спелуват. Тези думи ще бъдат пак от списъка с познати думи.

      Трети етап – кръгове с непознати думи. Необходимо е да се учи и значението на думите

      Участниците да обърнат внимание, че според правилата на състезанието тази година в кръговете с превод "участниците получават и изречение на английски от списъка за подготовка, в което е пропусната думата за превод. По преценка на журито при превода се приемат и синоними, само ако те могат да заменят думата в посоченото изречение."