Решение на Педагогическия съвет

 

Във връзка с постъпилите многобройни заявления от родители на ученици от 2. до 8. клас за освобождаване от последен учебен час, поради участие в извънкласни дейности, заявяваме, че това нарушава учебния процес  и противоречи на Правилника за дейността на 32. СУИЧЕ.  

                                                                                                                                                                     Решение на Педагогическия съвет