Родителска среща за учениците от първи клас през учебната 2021-2022 година.

    Уважаеми родители,

   На 28.06.2021 г. от 17,30ч. ще се проведе родителска среща за учениците от първи клас през учебната 2021-2022 година.

   Разпределение на класните стаи:

   I „a“ клас – стая 308

   I „б“ клас – стая 309

   I „в“ клас – стая 310

   I „г„ клас –  стая 311

   I „д“ клас –  стая 312

   I „е“ клас –  стая 313