Родителска среща – 11.12.2018 год.

На 11.12.2018 год. от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 9 и 11 клас .