Родителска среща – 12.12.2018 год.

На 12.12.2018 год. от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 1, 2 а, б, в,  3 и 5 – 8  клас .