Родителска среща – 13.12.2018 год.

10.12.2018

На 13.12.2018 год. от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 10, 12, 2 г, д, е, ж и 4 клас.