Родителска среща

 

Родителска среща за начален етап първа смяна на 19.02.2020г. от 18.30 часа –  1, 4 и 2 г, д ,е клас.

Родителска среща за начален етап втора смяна на 20.02.2020г. от 18.30 часа – 3 и 2а,б,в клас.