Родителски срещи – 09.09. 2021г.

На  09.09. 2021г. ще се проведе родителска среща за 1. клас, 5.клас, 8.клас по следния график:

-за учениците с начална буква на първото име А до Л вкл. от 17,00 до 17,45ч.

– за учениците с начална буква на първо име от М до Я от 18,00- 18,45ч.

Кабинети:

1.А, Б, В, Г, Д, Е клас – 308 – 313каб.

5.А, Б, В, Г , Д, Е клас – 300 – 305 каб.

5. Ж – 5 каб.

8. А, Б,В, Г, Д, Е клас – 100 – 105 каб.

 

Присъствие се изисква само на един родител, като се спазват мерките за безопасност!