Родителски срещи

Родителска среща за начален етап – 2, 3 и 4 клас на 29.09.2021 г., сряда, присъствено. От 18.00 до 18.45 от №1 до №14. От 19.00 до 19.45 от №15 до № 30.

Родителска среща за прогимназия – 6 и 7 клас на 30.09.2021 г., четвъртък, присъствено.  От 18.00 до 18.45 от №1 до №14. От 19.00 до 19.45 от №15 до № 30.

Родителска среща за гимназия –  9, 10, 11 и 12 клас на 29.09.2021 г., сряда, онлайн в  Teams  от 19.30 часа.