2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Ръководството за това как да направите Amphicar, задвижвана от балони, вече е онлайн.