СВОБОДНИ МЕСТА ВЪВ ВТОРИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

   СВОБОДНИ МЕСТА ВЪВ ВТОРИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,

нформираме Ви, че има 4 (четири) свободни места за прием на ученици във втори клас за учебната 2021/2022 година- първи чужд език английски, втори чужд език- руски.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. ксерокопие на удостоверението за завършен първи клас;

2. заявление до Директора за записване във втори клас за учебната 2021/2022 година с посочен настоящ адрес.

Документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на 32.СУИЧЕ от 09.00 до 16.00 часа.

Краен срок за подаване на документи: 30.07.2021 година