СВОБОДНИ МЕСТА В ДЕВЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 СВОБОДНИ МЕСТА В ДЕВЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители ,

нформираме Ви, че има 1 (едно) свободно място за прием на ученици в девети клас за учебната 2021/2022 година, в 9б клас- Профил „чужди езици“-първи чужд език английски, втори чужд език- испански. Кандидатстването за свободното място ще се осъществи на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. ксерокопие на свидетелството за основно образование;

2. ксерокопие на служебната бележка с резултатите от НВО в 7 клас;

3. заявление до Директора за записване в IX клас за учебната 2021/2022 година;

4. ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика/ученичката за завършен осми клас през учебната 2020/2021 година.

Документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на 32.СУИЧЕ от 09.00 до 16.00 часа.

Краен срок за подаване на документи: 30.07.2021 година