СВОБОДНИ МЕСТА в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 

СВОБОДНИ МЕСТА в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“  ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

5в клас– първи чужд език английски, втори чужд език- немски – 5 места

5г клас-първи чужд език английски, втори чужд език- испански- 5 места

5д клас-първи чужд език английски, втори чужд език- руски– 1 място

5е клас-първи чужд език английски, втори чужд език- руски– 1 място

5ж клас-първи чужд език английски, втори чужд език- руски– 5 места

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до директора на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“
  2. Копие от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Кандидатите се класират в низходящ ред, като успехът им за прием се формира въз основа на:

  1. Резултат от НВО – БЕЛ
  2. Реаултат от НВО – Математика
  3. Оценка по БЕЛ от удостоверението за завършен начален етап
  4. Оценка по математика от удостоверението за завършен начален етап
  5. Оценка по чужд език от удостоверението за завършен начален етап

Прием на документи:

От 01.07.2021г. до 10.07.2021г. на имейл: kl_ohridski32@school32.com или в канцеларията на 32.СУИЧЕ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ