СВОБОДНИ МЕСТА В 8 КЛАС СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП

 СВОБОДНИ МЕСТА В 32. СУИЧЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП :

3 МЕСТА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК

1 МЯСТО  – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ФРЕНСКИ ЕЗИК

                График на дейностите по запълване на свободните места, съгласно заповед на Директора на 32. СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ № 2741/25.06.2019г. :

    1. Прием на документи

             На 05.08 и 06.08.2019г. от 9,00ч. до 16,00ч. в канцеларията на училището.

 

    2. Обявяване на рузултатите от класирането

             На 08.08.2019г.  – 10,00ч.

 

    3. Записване на приетите ученици

На 09.08.2019г. – от 12,30ч. до 16,00ч.

Необходими документи: Свидетелство за основно образование и заявление до директора на 32. СУИЧЕ.

Класирането ще се извърши по бал.