Свободни места за второ класиране за прием в 1 клас за учебната 2019/2020 година

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

7 МЕСТА – В ПАРАЛЕЛКА  АНГЛИЙСКИЕЗИК / НЕМСКИ ЕЗИК

9 МЕСТА – В ПАРАЛЕЛКА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК

3 МЕСТА – В ПАРАЛЕЛКА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК