Свободни места за трето класиране за първи клас за учебната 2019/2020 година

 Свободни места за трето класиране за първи клас за учебната 2019/2020 година – 2 места

 Заявления за участие в трето класиране за прием в първи клас се подават на 13.06.2019 г. от 9:00 до 17:00 ч. и на 14.06.2019 г. от 9:00 до 12:00 ч. в стая 8.