Свободно място в VIII клас

32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ обявява едно свободно място в VIII„б“ клас- профил чужди езици- английски език/ испански език.

  1. Прием на документи

  От 01.10.2021г.до  06.10.2021г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

  1. Обявяване на резултатите от класирането:

07.10.2021 – 11.00 часа в сайта на 32.СУИЧЕ

  1. Записване – на 07.10.2021г.

Необходими документи за участие   

  1. Заявление до директора на 32.СУИЧЕ
  2. Копие на свидетелство за основно образование

 

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал