Еразъм+ Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

В периода 19-23.10.2020 в нашето училище се проведе семинар с ученици от осмите и седмите класове. Бяха тествани и валидирани приложението AR и учебната програма по проекта ONOFF4Youngsters.