Еразъм+ Проект № 2018-1- UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

През месец февруари 2020 в нашето училище се проведоха семинари, които тестваха и валидираха приложението AR и учебната програмапо проекта ON-OFF4Youngsters.Участваха всички ученици от осмите класове.