2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 На 27.08.2019 г. се проведе семинар с учители от начален етап за изработване на Automata . Присъстваха осем учители, които след направеното обучение планираха и подготвиха материалите за учебни работилници с ученици.