СПЕШНО!!! – ДЗИ

 

 

СПЕШНО!!!


Във връзка с писмо на МОН № 9105-171/19.05.2020 г. с вх. № РУО1-11093/19.05.2020 г., моля да разгледате за сведение писмо с вх. № 0401-135/13.05.2020 г., от Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ и Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителна подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал.


Зрелостниците могат да подават заявления за допускане до ДЗИ по желание  до 20.05.2020 г.   в РУО.