Списък на приетите деца в 5 клас за учебната 2020/2021 година

 СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ  ПЕТОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИТЕ КРИТЕРИИ:

  • Среден успех от Удостоверение за завършен 4. клас на ученика.
  • Други деца от семейството, които се обучават в училището.

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК

 

1

2607

2

2650

 

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

1

2643

2

2802

3

2829

4

2906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Приетите учениците ще се записват  в стая № 3 на училището на 14 и 15 юли от 9.00 ч. до 15.00 часа .