Списъци ПИГ 2018/2019 година

              Списък на класираните ученици за ПИГ – 2 клас

I група

№ ПО РЕД

ВХОДЯЩ №

КЛАС

 •  

2273/08.05.2018

 •  

2714/22.05.2018

 •  

2591/16.05.2018

 •  

2548/15.05.2018

 •  

2294/08.05.2018

 •  

2516/14.05.2018

 •  

2277/08.05.2018

 •  

2284/08.05.2018

 •  

2370/09.05.2018

 •  

2301/08.05.1018

 •  

2425/10.05.2018

 •  

2423/10.05.2018

 •  

2485/11.05.2018

 •  

2392/09.05.2018

 •  

2864/04.06.2018

 •  

2413/10.05.2018

 •  

2362/09.05.2018

 •  

2489/14.05.2018

 •  

2388/09.05.2018

 •  

2640/17.05.2018

 •  

2331/08.05.2018

 •  

2538/15.05.2018

 •  

2484/11.05.2018

 •  

2368/09.05.2018

 •  

2369/09.05.2018

 •  

2652/17.05.2018

 •  

2641/17.05.2018

 •  

2407/10.05.2018

 •  

2810/31.05.2018

 

          II група

 

№ ПО РЕД

ВХОДЯЩ №

КЛАС

 1.  

2555/15.05.2018

 1.  

2263/08.05.2018

 1.  

2487/14.05.2018

 1.  

2458/1105.2018

 1.  

2387/09.05.2018

 1.  

2259/08.05.2018

 1.  

2303/08.05.2018

 1.  

2398/10.05.2018

 1.  

2447/11.05.2018

 1.  

2543/15.05.2018

 1.  

2347/09.05.2018

 1.  

2727/22.05.2018

 1.  

2779/28.05.2018

 1.  

2724/22.05.2018

 1.  

2337/08.05.2018

 1.  

2260/08.05.2018

 1.  

2275/08.05.2018

 1.  

2554/15.05.2018

 1.  

2693/18.05.2018

 1.  

2264/08.05.2018

 1.  

2325/08.05.2018

 1.  

2338/08.05.2018

 1.  

2488/14.05.2018

 1.  

2732/22.05.2018

 1.  

2456/11.05.2018

 1.  

2332/08.05.2018

 1.  

2268/08.05.2018

 1.  

2348/09.05.2018

 1.  

2339/08.05.2018

 1.  

2829/31.05.2018


 

 

III група

 

№ ПО РЕД

ВХОДЯЩ №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ, КЛАС

 1.  

2405/10.05.2018

 1.  

2404/10.05.2018

 1.  

2530/15.05.2018

 1.  

2292/08.05.2018

 1.  

2448/11.05.2018

 1.  

2439/10.05.2018

 1.  

2265/08.05.2018

 1.  

2340/08.05.2018

 1.  

2842/01.06.2018

 1.  

2775/28.05.2018

 1.  

2390/09.05.2018

 1.  

2252/08.05.2018

 1.  

2253/08.05.2018

 1.  

2454/11.05.2018

 1.  

2513/14.05.2018

 1.  

2771/28.05.2018

 1.  

2313/08.05.2018

 1.  

2860/04.06.2018

 1.  

2314/08.05.2018

 1.  

2460/11.05.2018

 1.  

2773/28.05.2018

 1.  

2251/08.05.2018

 1.  

2307/08.05.2018

 1.  

2310/08.05.2018

 1.  

2278/08.05.2018

 1.  

2532/15.05.2018

 1.  

2448/11.05.2018

 1.  

2335/08.05.2018

 1.  

2433/10.05.2018

 

 

 

IV група

 

№ ПО РЕД

ВХОДЯЩ №

КЛАС

 1.  

2696/18.05.2018

 1.  

2661/17.05.2018

 1.  

2476/11.05.2018

 1.  

2274/08.05.2018

 1.  

2495/14.05.2018

 1.  

2378/09.05.2018

 1.  

2414/10.05.2018

 1.  

2336/08.05.2018

 1.  

2364/09.05.2018

 1.  

2306/08.05.2018

 1.  

2838/01.06.2018

 1.  

2723/22.05.2018

 1.  

2745/22.05.2018

 1.  

2642/17.05.2018

 1.  

2749/22.05.2018

 1.  

2510/14.05.2018

 1.  

2373/09.05.2018

 1.  

2256/08.05.2018

 1.  

2308/08.05.2018

 1.  

2867/04.06.2018

 1.  

2534/15.05.2018

 1.  

2436/10.05.2018

 1.  

2440/10.05.2018

 1.  

2272/08.05.2018

 1.  

2839/01.06.2018

 1.  

2601/17.05.2018

2 г

 1.  

2429/10.05.2018

 1.  

2654/17.05.2018

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Списък на класираните ученици за ПИГ – 3 клас

                                / 1 група –а,б клас /

 

            Входящ номер

 Клас

 

3а клас

 

1

2333

2

2295

3

2461

4

2424

5

2527

6

2599

7

2602

8

2379

 

3б клас

 

9

2318

10

2643

11

2300

12

2291

13

2257

14

2258

15

2366

16

2376

17

2377

18

2381

19

2399

20

2462

21

2470

22

2493

23

2496

24

2506

25

2519

26

2547

27

2589

 

           

Списък на класираните ученици за ПИГ -3 клас

                                / 2група –в ,ги е клас /

 

            Входящ номер

 Клас

 

3в клас

 

1

2539

в

2

2504

в

3

2474

в

4

2412

в

5

2380

в

6

2350

в

7

2342

в

8

2341

в

9

2250

в

10

2334

в

11

2356

в

 

3г клас

 

12

2561

г

13

2512

г

14

2482

г

15

2455

г

16

2450

г

17

2438

г

18

2408

г

19

2304

г

20

2343

г

21

2717

г

 

3е клас

 

22

2279

е

23

2287

е

24

2357

е

25

2358

е

26

2359

е

27

2499

е

28

2537

е

29

2646

е

 

 

 

 

                           Списък на класираните ученици за ПИГ – 3 клас

                                / 1 група –д, ж клас /

 

            Входящ номер

 Клас

 

3д клас

 

1

2271

2

2267

3

2262

4

2283

5

2324

6

2389

7

2525

8

2535

9

2544

10

2564

11

2565

12

2680

13

2718

14

2746

15

2774

16

2841

17

2261

 

3ж клас

 

18

2286

19

2285

20

2296

21

2302

22

2427

23

2465

24

2473

25

2477

26

2598

27

2744

28

2759

 

            

  Списък на класираните ученици за ПИГ – 4 клас

                              

         Входящ номер

 

 Клас

 

клас

 

 

 

 

1

2459

 

а

2

2266

 

a

3

2592

 

б

4

2494

 

б

5

2299

 

б

6

2415

 

б

7

2255

 

в

8

2361

 

в

9

2254

 

в

10

2353

 

в

11

2305

 

в

12

2712

 

г

13

2249

 

г

14

2760

 

г

15

2293

 

г

16

2471

 

г

17

2777

 

д

18

2355

 

д

19

2397

 

д

20

2270

 

д

21

2483

 

д

22

2416

 

д

23

2322

 

д

24

2345

                                                                                           е

25

2354

                                                                                           е

26

2540

                                                                                           е

27

2290

                                                                                           е

28

2276

                                                                                           е

29

2311

                                                                                           е

30

2653

                                                                                           е

31

2367

                                                                                           е

32

2500

                                                                                           е