Съобщение – 6 и 7 клас


На 17.09.2018 г. след тържеството ще се раздават учебниците на 6. и 7. клас.