Състезание по английски език – Kangaroo Global Linguistics (KGL)– 08.02.2020 г.

Състезание по английски език – Kangaroo Global Linguistics  (KGL)– 08.02.2020 г.

Вътрешноучилищният кръг на състезанието– Kangaroo Global Linguistics 2020ще се проведе в 32.СУИЧЕ  на 08.02.2020г от 10:00 часа.Състезанието е с продължителност 60 минути, а за  ниво Pre A1  е 45 минути.

На 08 февруари 2020 г (събота)., всички ученици, участници в състезанието следва да заемат местата си в училище не по-късно от 9:40 часакато задължително трябва да носят: бланка за участие (получава се в каб. 6), документ за самоличност-лична карта или ученическа книжкачерен химикал.

Резултатите ще бъдат налични в 32.СУИЧЕ около 15 дни след провеждане на състезанието. Сертификатите на участниците ще бъдат предоставени след един месец.