Удостовернията за първи гимназиален етап – 10 клас

На 08.07.2020г. в стая 100 ще се раздават Удостовернията за първи гимназиален етап по следния график: 

10ч – 10а
10,30ч- 10б
11ч- 10в
11,30ч- 10г
12ч- 10д
12,30- 10е