Учебници за учебната 2020/2021 г.

Учебен предмет, клас/ паралелка

Заглавие/Автори

Издателство

                                                                 

                                                                  VІІІ клас

1

Български език 8. клас

П. Върбанова, Д. Петрова

"БГ учебник"

2

Литература 8. клас

И. Инев, А. Руневска

"БГ учебник"

Христоматия по литература 8. клас

И. Инев, А. Руневска

"БГ учебник"

3

Английски език

InsightA1 (Учебник и учебна тетрадка), A2 (Учебник и учебна тетрадка),
B1.1 (Учебник и учебна тетрадка)/  Fiona Beddall,

Jayne Wildman

OxfordUniversity Press

4

Математика 8. клас

З. Паскалева, М. Алашка, П. Паскалев, Р. Алашка

"Архимед"

5

Информационни технологии 8. клас

Елиза Ст., М. Николова, Д. Митева, Ф. Петров и др.

"Просвета"

6

Философия 8. клас

Евелина Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев

„Просвета-София“ АД

7

Изобразително изкуство 8. клас

Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов

"Педагог 6"

8

Музика 8. клас

Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова

"Изкуства"


Учебен предмет, клас/ паралелка

Заглавие/Автори

Издателство


IХ клас

1

Български език 9. клас

П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

"БГ учебник"

2

Литература 9. клас

Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева, М. Христова

"БГ учебник"

Христоматия по литература 9. клас

Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева, М. Христова

"БГ учебник"

3

Английски език

Insight B1, part 1
Учебник и учебна тетрадка/  Fiona Beddall,Jayne Wildman

OxfordUniversity Press

4

Немски език 9 А, Б

Schritte international neu 2(A1.2) – Kursbuch + Arbeitsbuch + CD

(учебник и учебна тетрадка в едно тяло)

След като приключат с всички уроци по вече закупения учебник Schritte int. neu 1/ Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Angela Pude, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

Hueber (Educational Centre Bulgaria)

5

Испански език 9 В, Г

Nuevo español en marcha I/ Francisca Castro Viúdez, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Francos


SGEL

6

Френски език 9 Д

Écho, учебник по френски език, ниво А1/ Жаки Жерарде и Жак Пешор

CLE International


7


Руски език 9 Е

„Классно! Ниво А.1.Часть 2“

Учебник и учебна тетрадка/ Т. Алексиева, О. Лазова, В. Миланова

    „Клет“


8

Математика 9. клас

Кирил Банков, Илиана Цветкова и др.

"Просвета София" АД

9

Информационни технологии 9. клас

Ив. Първанов и Людмил Бонев

ИК „ Домино“

10

История и цивилизации 9. клас

История и цивилизации за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. Част 1 и част 2/ А. Пантев, И.- Баева и колектив 

History and Civilizations for 9th grade. Part 1 and part 2

„Булвест 2000“/ „Клет“

11

География и икономика на английски език за 8. и 9. клас

Атлас комбиниран за 8. и 9. клас„Архимед“

„Датамап“

12

Философия за 9. клас

Евелина Варджийска, Ясен Захариев, Донка Панева-Иванова

„Просвета-София“ АД

13

Физика и астрономия 9. клас

М. Максимов, И. Димитрова

„Булвест 2000“/ „Клет“

14

Химия и опазване на околната среда 9. клас

Химия и опазване на околната среда – на английски език , тетрадка на англ.език (Chemistry and environmental protection 8 grade ( Part 1 ),Chemistry and environmental protection 9 grade ( Part 2 )/ Митка Павлова,Милена Кирова,Елена Бояджиева

„Педагог – 6“

15

Биология и здравно образование 9. Клас на английски език

Владимир Овчаров,Камелия Йотовска,Огнян Димитров,Мариана Христова

„Булвест 2000“/ „Клет“

16

Изобразително изкуство 9. клас

М. Мойнова, В. Гунева

„Просвета плюс“

17

Музика 9. клас

Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова

"Изкуства"


Учебен предмет, клас/ паралелка

Заглавие/Автори

Издателство

                                                                 

                                                                       Х клас

1

Български език 10. клас

Петя Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев


"БГ учебник"

2

Литература 10. Клас

Христоматия по литература 10. клас

Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева, М. Христова


"БГ учебник"


3


Английски език

Insight B1, part 2
Учебник и учебна тетрадка/ Fiona Beddall,Jayne Wildman

OxfordUniversity Press

4

Немски език 10 А, Б

Schritte international neu 3(A2.1) – Kursbuch + Arbeitsbuch + CD

(учебник и учебна тетрадка в едно тяло)

След като приключат с всички уроци по вече закупения учебник Schritte int. neu 2/ Silke Hilpert, Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Angela Pude, Franz Specht, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski

Hueber (Educational Centre Bulgaria)

5

Испански език 10 В, Г

Nuevo español en marcha I/ Francisca Castro Viúdez, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Francos

SGEL

6

Френски език 10 Д

Écho, учебник по френски език, ниво А1/ Жаки Жерарде и Жак Пешор

CLE International

7

Руски език 10 Е

Классно! Ниво А.2.Часть 1

Учебник и учебна тетрадка/ Татяна Алексиева, Виолета Миланова Олга Лазова

„Клет“

8

Математика 10. клас

Р.Алашка, М.Алашка и др.

"Архимед"

9

Информационни технологии 10. клас

Ив. Първанов и Людмил Бонев

ИК „ Домино“

10

История и цивилизации 10. клас

Диляна Ботева, Петър Ангелов,

Иван Тютюнджиев, Пламен Митев и др.

„Булвест 2000“/ „Клет“

11

География и икономика 10. клас

Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова

„Булвест 2000“/ „Клет“

12

Философия 10. клас

Евелина Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев

„Просвета-София“ АД

13

Физика и астрономия 10. клас

М. Максимов, И. Димитрова

„Булвест 2000“/ „Клет“

14

Химия и опазване на околна среда 10. клас

Химия и опазване на околната среда – английски език,учебна тетрадка на английскиезик.(Chemistry and environmental protection 10 grade )/ Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева

„Педагог – 6“


15


Биология и здравно образование 10. клас

Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Т. Димитрова, Мариана Христова

"Булвест 2000"/ „Клет“

16

Изобразително изкуство 10. клас

Свилен Стефанов, Петя Иванова

„Булвест 2000“/ „Клет“

17

Музика 10. клас

Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова

"Изкуства"


Учебен предмет, клас/ паралелка

Заглавие/Автори

Издателство

                                                                 

                                                                      Хклас

1

Български език 11. клас – 11А, Б, В клас

Български език 11. клас – 11Г, Д, Е клас


Петя Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

В. Михайлова, Р. Станчева, Й. Тишева


"БГ учебник"
„Просвета“


2

Литература 11. клас- 11А, Б, В клас


Литература 11. клас – 11Г, Д, Е клас


Христоматия по литература за матура за 11. и 12. клас


Литература Профилирана подготовка


Български език за 11.–12. клас. Профилирана подготовка. Модул 1. Езикът и обществото  


Български език – Модул 2. Езикови употреби 11. – 12. клас  


Литература – Модул 4. Критическо четене 11. – 12. клас             


Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева, И. Григоров, В. Инева, К. Налджиева
А. Хранова, Л. Шишкова


А. Руневска, Х. Андонова, В. Майсторска
А. Хранова, П. Алексиев, П. Дойнов, Г. Кръстева, Д. Кръстев, Б. Курташева, Л. Шишкова, Р. Игнатова-Василева, М. БодаковКр. Алексова, Й. Тишева, Р. Станчева, Б. Борисов

А. Петров, М. Падешка, М. Балинова              

Б. Пенчев, Б. Минков, В. Игнатов


"БГ учебник"
„Просвета“"БГ учебник"


„Просвета“


„Просвета“


„Клет“


„Клет“


3


Английски език. Модул литература

LitUps!/ Мадлен Данова,
Райна Костова

„Просвета – София“ АД

4

Немски език

Schritte international neu 3(A2.1) – Kursbuch + Arbeitsbuch + CD (учебник и учебна тетрадка в едно тяло)/ Silke Hilpert, Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Angela Pude, Franz Specht, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski


Hueber (Educational Centre Bulgaria)

5

Испански език

Nuevo español en marcha II/ Francisca Castro Viúdez, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Francos

SGEL

6

Френски език

Ще бъде уточнен в началото на учебната година


7

Руски език

Классно! Ниво А.2.Часть 1

Учебник и учебна тетрадка/ Татяна Алексиева, Виолета Миланова, Олга Лазова

„Клет“


8

Математика 11. клас
Математика 11.клас. Второ равнище  – 11Г, Д клас


Р.Алашка, М.Алашка и др.

Здр. Паскалева, Г. Паскалев и др.

"Архимед"

"Архимед"


9

Информационни технологии 11. клас. Модул 1, 2 – 11 Г, Д клас

Ив. Първанов и Людмил Бонев

ИК „ Домино“

10

История и цивилизации 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 1, 2, 3 – 11 А, Б клас


Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева

„Просвета – София“ АД

11


Гражданско образование

Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев

„Просвета-София“ АД

12

Философия 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 1, 3, 4 – 11 В клас

Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Ангел Стефанов, Доротея Ангелова, Людмила Андреева

„Клет“

13

Химия и опазване на околна среда 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 1, 2 – 11 Е клас

Ивайло Ушагелов, Нели Дянкова

„Педагог – 6“


14


Биология и здравно образование 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 1 – 11 Е клас

Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Т. Димитрова, Мариана Христова

"Булвест 2000"/ „Клет“

                                                                

                                                                   ХII клас

1

Български език 12. клас


Т. Ангелова; А. Кичукова
„Просвета София“ АД

2

Литература 12. клас 


Христоматия по литература за 12. клас


В. Стефанов; Ал. Панов
В. Стефанов; Ал. Панов


„Анубис“/ „Клет“
„Анубис“/ „Клет“3

Английски език/ ЗП  
Insights through Literature/ Ирина Васева, Нели Младенова, Фани Криспин

Insights through Literature and Exam Practice/ Ирина Васева, Нели Младенова, Фани Криспи


Lettera

Lettera

4

Английски език/ ПП

Успех на матурата по английски език/ Николина Цветкова

PONS

5

Немски език – 12 А, Б

Schritte international neu 4 (A2.2)– Kursbuch + Arbeitsbuch + CD/ Silke Hilpert, Daniela Niebisch, Angela Pude, Franz Specht, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski

Hueber (Educational Centre Bulgaria)

6

Испански език – 12 В, Г

Nuevo español en marcha II/ Francisca Castro Viúdez, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Francos

SGEL

7

Френски език – 12 Д

Écho, ниво А2/ Жаки Жерарде и Жак Пешор


CLE International

8

Руски език – 12 Е  

Я знаю на отлично русский язык!/  Татяна Алексиева, Виолета Миланова Олга Лазова

„Клет“


9

Математика 12. клас. Задължителна подготовкаМатематика 12. клас. Профилирана подготовка


Ч.Лозанов, Т.Витанов и др.

Ч.Лозанов, Т.Витанов и др.

"Анубис"/ „Клет“

"Анубис"/ „Клет“10

История и цивилизация за 11 клас. Задължителна подготовка – 11 А, В, Г, Е
История и цивилизация за 11. клас – 11 Б, Д


Христоматия с извори за българската история – 11 Б, Д

Васил Гюзелев, Райна Гаврилова, Иван Стоянов, Милчо Лалков, Любомир Огнянов, Мария РадеваПетър Делев и колективМагдалена Андреева, Евгений Кандиларов, Николай Димитров

„Просвета – София“ АД„Планета 3“„Педагог 6“

11

География и икономика за 11. клас – 11 В, Е

Румен Пенин, Тони Трайков, Мариана Султанова, Веселин Бояджиев

„Булвест 2000“/ „Клет“

12


Свят и личност

Майя Грекова и колектив

„Просвета-София“ АД

13

Физика и астрономия 12. клас

Максим Максимов и Георгиос Христакудис

„Булвест 2000“/ „Клет“