Учебни занятия за периода 04.03 – 17.03.2021г.

Уважаеми колеги,

Уважаеми ученици,

 

Учебни занятия за периода

04.03 – 17.03.2021г.

 

Начален етап– 1. смяна ( присъствено)

 

Прогимназиален етап– 2. смяна

6. клас (присъствено) от 04.03до 17.03.2021г.

7. и 5. клас (ОЕСР) от 04.03до 17.03.2021г.

 

Гимназиален етап

8. клас (ОЕСР) – 2. смяна от 04.03 до 17.03.2021г.

9. клас (присъствено) – 1. смяна от 04.03до 17.03.2021г.

12. клас (присъствено) – 1. смяна от 04.03до 17.03.2021г.

10. и 11. клас (ОЕСР) – 1. смяна от 04.03до 17.03.2021г.

 

Присъствена форма на обучение от 04.03.- 17.03.2021г.- началото на блоковете се запазва

За класовете в ОЕСР – началото на блоковете също се запазва!

 

Клас

Смяна

Начало

Край

Етаж

Кабинет

6.А клас

Втора

13,30

19,30

втори

200

6.Б клас

Втора

13,30

19,30

втори

201

6.В клас

Втора

13,30

19,15

втори

202

6. Г клас

Втора

13,30

19,30

втори

203

6. Д клас

Втора

13,30

19,30

втори

204

6. Е клас

Втора

13,30

19, 30

втори

205

9. А клас

Първа

7,30

13,15

първи

101

9.Б клас

Първа

7,30

13,15

първи

102

9. В клас

Първа

7,30

13,15

първи

103

9. Г клас

Първа

7,30

13,15

първи

104

9.Д клас

Първа

7,30

13,15

първи

105

9. Е клас

Първа

7,30

13,15

първи

100

12.А клас

Първа

7,30

13,15

втори

200

12. Б клас

Първа

7,30

13,15

втори

201

12. В клас

Първа

7,30

13,15

втори

202

12. Г клас

Първа

7,30

13,15

втори

203

12. Д клас

Първа

7,30

13,15

втори

204

12. Е клас

Първа

7,30

13,15

втори

205