Учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас

 

 

Във връзка със заповед РД-01-112/ 11.03.2021 на на директора на СРЗИ и заповед № РД-09-604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас, считано от 12.03.2021г. до 26.03.2021г. /включително/. Учебните занятия ще се провеждат от разстояние в електронна среда.